johandanz.se
Du
Första dagen på året AD 2014. Som kristen så är det naturligtvis Herrens År (AD står för Anno Domino som betyder Herrens år). I vår församling, liksom alla svenska kyrkans församlingar, så inleds å…