johandanz.se
Dag #6 En övning för en kyrka i kris
”Varje kris du går igenom är en möjlighet att komma närmare Kristus”! Jag kommer inte ihåg nu vem det var som gav mig det rådet, men jag har funnit det hålla. Varje kris, varje kampsitu…