johandanz.se
Dag #24 ”Lovsång till Gud, den allra högste”
En lovsång till Gud: ”Lovsång till Gud, den allra högste” Du är helig, Herre, allena Gud, du som gör underverk. Du är stark, du är stor, du är den högste, du är den allsmäktige konungen…