johandanz.se
Dag 20: ”Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga om de andliga tingen.”
”Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen.” Så inleder Paulus undervisningen om nådegåvorna i 1 Korintierbrevet 12. Han vill inte att vi ska vara okunniga om de…