johandanz.se
Dag 19: Andens gåvor och Guds rike
Nästa del i detta som jag vill lyfta fram är egentligen ganska viktig. Nådegåvorna är en utrustning för livet som kristen i en församling och i relation till andra människor. Ibland tas detta med n…