johandanz.se
Dag #14 ”Detta löfte gäller alla”
”Detta löfte gäller alla” Martin Luthers företal till de olika böckerna i Bibeln har getts ut på svenska. De är tänkta som ett stöd och en inspiration i Bibelläsandet. Här kommer några …