johandanz.se
Bön vid biskopsval
Jag hittade följande formulering i bönen vid biskopsval i 1942 års handbok. Pregnant formulerat, och mycket substans: ”Vi bedja dig att du värdes giva vårt stift en herde och ledare efter dit…