johandanz.se
Att möta den uppståndne!
Påsken handlar ju inte bara om där och då utan också om här och nu, och om framtiden och evigheten. Det är som Luther skriver i Lilla Katekesen i sin förklaring till andra trosartikeln om syftet me…