johandanz.se
#25 ”Oss är en frälsare född”
Det är Julnattens och Juldagens stora budskap! Gud lämnar dig inte i mörkret, i ensamheten, i synden, i ondskans och dödens våld. Nej, tvärt om! Gud är den Gud som själv, verkligt och konkret, stig…