johandanz.se
#18 På liv och död
Jesus Kristus och också Johannes döparen kallar oss till Metanoia, omvändelse. Detta är inte bara en lek med ord, utan tvärt om ett nytt liv. Hesekiel talar om att få ett nytt hjärta, Paulus talar …