jogapruhonice.cz
Středa 26.6. Seminář meditační pozornosti s Josefem Červienkou, konzultace
Milí přátelé všech jemných energetických a meditačních technik a cvičení, poslední Minikurz Sebeléčení v tomto šk. roce bude ve středu 26. června v 16:35, abychom v příjemném kruhu posazeni pohodlně na židlích poznávali, že nemusíme být v neustálém víru myšlenek, ale je tu i klidná pozornost a vědomí, že tělo nemusí být v neustálém napětí, […]