jogameditacija.org
Duhovna hrana - Å kola Meditacije i Samoostvarenja
U svojoj knjizi „Malo je lijepo“ istaknuti Britanski ekonomist E.F. Schumacher je napisao: „Uvid u mudrost… nam omogućava da vidimo prazninu i osnovno nezadovoljstvo života koji je predan prvenstveno težnji za materijalnim, zanemarujući duhovno.“ „Takav život nužno postavlja čovjeka protiv čovjeka i naciju protiv nacije, jer su ljudske potrebe beskonačne, a beskrajnost se može postići …