jjsandee.nl
Hard Op Denken
Als freelancer helpt het om met anderen over je vakgebied te kunnen praten. Vooral als je vast zit. Dat de ander vaak niks hoeft te doen behalve luisteren is dan een handige bonus. Ook in deze stri…