jirke.nl
Herinneringen die je niet meer deelt
Vertel me of delen een actieve daad is.Ik weet nog dat je oom zijn hand uitstak en 'ik ben Frans' zei, waarop ik antwoordde met 'ik ben Nederlands' en me de hele middag ongemakkelijk voelde.