jirke.nl
Denken
1.Een vriendin liet me weten James Dean gezien te hebben in de supermarkt. Hij was mijn type. Ik probeerde te bedenken of het de echte geweest was of iemand die op hem leek. Het leek me niet onmogelijk dat James Dean een half brood afrekende bij Jumbo. Beroemdheden moeten zich toch ergens bevinden