jest.lv
Elza Marta Ruža: Padancot ar nāvi
Kāpēc gan vispār ir nepieciešams runāt par nāvi?