jest.lv
Daniela Zālīte: Prast zīmēt vēju
Dzīve ir iekārtota tā, ka nekas nevar līdzināties ilgām. /Š.Brontē