jest.lv
Matīss Rihards Vilcāns: „Ko tu ārdies? Vai tev prāts?”
“Skatīties uz Raini bez ironijas – tas laiks ir sen pagājis,”