jest.lv
Ārands Ruģēns: Recenzija – Eddas dziesmas
Par skandināvu mitosa antoloģiju Ulda Bērziņa tulkojumā. Un smukām bildēm.