jest.lv
Renzo Novatore – Īstais Anarhists I: Ievads
Laikā, kad par valsts funkcijām un pienākumiem tiek spriedelēts arvien vairāk, varbūt ir vērts uzdot jautājumu: kādu lomu jāpilda anarhistam?