jest.lv
Kristiāna Šuksta: Litānija Imantam Parādniekam
Literārās akadēmijas dzejas grupas audzēkņu klases darbs. Svētais latvi, uzklausi mūs!