jensenco.no
Hvordan kan nye emballasjeformater minske matsvinnet? - Jensen & Co
I Norge kaster vi store mengder fullt spiselig mat hvert år. De private husholdningene står for mer enn halvparten av dette. 38 % av alle norske husholdninger består av aleneboende*. Nye emballasjeformater kan bidra til å senke matsvinnet.