jennystrom.com
Hurra! Vi är vinnare i PTS innovationstävling
Varje år arrangeras PTS innovationstävling med syfte att hitta nya lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter.