jennystrom.com
Dags att boka höstens föreläsning! VardagsTaktik
I mina föreläsningar behandlar jag ämnen såsom: Strategier för att klara dagen med diagnos, NPF och medicinering, få ut unga i arbetslivet och mycket mer.