jennystrom.com
Tips när du ska ha möte med en person som har adhd - Socialstyrelsen
Jenny är glad över att Socialstyrelsen kommit med ett informationsblad med tips om vad man ska tänka på inför ett möte med en person med ADHD.