jennystrom.com
Minikonferens 7: Alla vinner på att alla klarar skolan
Jenny Ström planerar sin Minikonferens 7 med titeln "Från utanförskap till entreprenörskap - alla vinner på att alla klarar skolan".