jennystrom.com
Tandvård i hemmet
Tandvård i hemmet är något som inte många känner till. För den som tillhör LSS kan ett mobilt tandvårdsteam komma hem till dig och gör undersökningen där. Behöver något åtgärdas så fixar de det mesta, och du vet väl att om du har en insats via LSS så ska du be LSS-handläggare om ett Tandvårdsstödsintyg, då ingår all nödvändig tandvård i högkostnadsskyddet. För mig som bor i Stockholm innebär det att avgiften för viss tandvård och/eller sjukvård för närvarande aldrig kan bli högre än 1100 kronor under en 12-månadersperiod.