jennystrom.com
ADHD och Asperger Syndrom - problem eller tillgång?
I slutet av maj föreläste Jenny Ström i Tyresö om man ska se ADHD och Asperger Syndrom som problem eller tillgångar. Många kom och ville höra mer.