jennystrom.com
FKS Inspirationsdagar - med fantastiska föreläsare, besökare och utställare
FKS (Föreningen för kognitivt stöd) är en ideell förening som jobbar för att göra livet lättare för dem med kognitiva funktionsnedsättningar, t ex de med neuropsykiatriska funktionsvariationer, personer med utvecklingsstörning, demenssjukdomar osv.