jennystrom.com
Jenny i TV4 Nyhetsmorgon om ADHD som högriskdiagnos
Jenny medverkar i Nyhetsmorgon och pratar om att personer med ADHD löper högre risk att dö unga. Det är viktigt att få diagnos och hjälp tidigt!