jennystrom.com
3 mars kl 18:30 ADHD-medicinering: varför (inte)?
Det är många som har frågor kring ADHD-medicinering. Attention Haninge ordnar en tema-kväll för medlemmar den 3/3 i samarbete med Lloyds apotek.