jelonka.co.pl
Policjanci udzieli pomocy chorej na depresję
Służba policjanta to często sytuacje nietypowe. W takiej znaleźli się policjanci ruch drogowego, którzy udzielali pomocy młodej osobie, leczącej się na depresję oraz psychiatrycznie. Podczas nietyp…