jelonka.co.pl
Ginekolog urwał dziecku główkę podczas porodu. Izba Lekarska sprawę umarza…
Dolnośląski Rzecznik Dyscyplinarny Izby Lekarskiej umorzył postępowanie przeciwko ginekologowi ze szpitala Mikulicz w Świebodzicach, którzy w styczniu 2017 roku podczas porodu urwał dziecku główkę.…