jelonka.co.pl
Zatrzymani grafficiarze
Nanoszenie malunków na obiekty bez wymaganej zgody właściciela, bez względu na miarę ich artystycznego waloru, stanowi naruszenie prawa. Przekonało się o tym dwóch mężczyzn zatrzymanych przez wrocł…