jelonka.co.pl
„Śmieci skrzydeł nie mają”
23 kwietnia wrocławski ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski wraz z orlicami i orłami ze świetlicy wiejskiej w Janowicach Wielkich i ich opiekunką, panią Krystyną Pisarską, przypuścili atak na kar…