jelonka.co.pl
Szukasz szkoły dla siebie? Być może ta szkoła jest dla Ciebie!
Z rozmachem przygotowane przez ZST „Mechanik” marcowe „Mechanalia” cieszyły się dużym powodzeniem nie tylko wśród kończących szkołę gimnazjalistów oraz ósmoklasistów. Frekwencja była ba…