jelonka.co.pl
Egzaminy rozpoczną sie punktualnie?!
To nie jest strajk związkowy. To jest strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, który jednoczy ludzi zatrudnionych w oświacie wysuwających konkretne postulaty, przede wszystkim płacowe. N…