jelonka.co.pl
Pamięć pomordowanym policjantom
W 79 rocznicę uczczono pamięć policjantów zamordowanych przez NKWD w Kalininie (obecnie Twer) i innych miejscach kaźni. W uroczystości oddającej hołd pomordowanym, która odbyła się 5 kwietnia br. p…