jelonka.co.pl
„Smaki Kresowe W Tradycji Kuchni Polskiej”
Tak jak i w latach ubiegłych w piątek 22.03.2019 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze młodzi adepci sztuki kulinarnej Kresów Wschodnich z województwa dolnośląskiego pokazal…