jelonka.co.pl
Miasto Jelenia Góra 19.03.2019 18:18:00
Dzisiaj rozpoczęła działalność Miejska Rada Seniorów!. Nabór kandydatów prowadzony był w terminie od dnia 21 stycznia do dnia 18 lutego 2019 roku. W tym czasie do Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowi…