jelonka.co.pl
Odbyła się konferencja pod hasłem „Problematyka izolacji osób nietrzeźwych”
W ramach działań zmierzających do zapewnienia optymalnych warunków i właściwej opieki nad osobami izolowanymi z powodu nietrzeźwości, w dniu 20 lutego 2019r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji…