jelonka.co.pl
Miasto Jelenia Góra 18.02.2019 11:48:17
W Urzędzie Miasta zorganizowane zostało spotkanie dla przedstawicieli gmin wchodzących w skład ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Tematem konferencji była prezentacja programu URBACT. Program URBACT …