jelonka.co.pl
Miasto Jelenia Góra 13.02.2019 06:42:54
Dziś w siedzibie UM dokonano otwarcia ofert na „przebudowę ulicy Krakowskiej oraz budowę parkingu „PARK&RIDE”. Zadanie to zostało podjęte m.in. z myślą o ograniczeniu niskiej emisji (zani…