jelonka.co.pl
Działania w ramach porządkowania i spowolnienia ruchu
Wciąż pojawiają się pytania o poszerzenie możliwości parkowania w Cieplicach. Zarówno mieszkańcy, jak i kuracjusze uznają, że jest potrzeba zwiększenia ilości miejsc parkingowych, z czym nikt nie d…