jelonka.co.pl
Miasto Jelenia Góra 11.10.2018 09:37:57
Staraniem jeleniogórskiego środowiska fotograficznego, dzięki przychylności władz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej udało się sfinalizować umieszczenie tablicy pamiątkowej na budynku przy u…