jelonka.co.pl
Szkolenie dla policjantów w ramach procedury „Niebieska Karta”
W Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy realizujących zadania w ramach procedury „Niebieskiej Karty” oraz dla policjantów zajmujących się przestępczością nieletnich z terenu …