jelonka.co.pl
Nieruchomość lokalowa, ul. Jedności Narodowej 3 (347 obr. 5)
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBYogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 3 przy ul. Jedności Narodowej …