jelonka.co.pl
Gmina Jeżów Sudecki informuje o zakończeniu zadania:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów Sudecki (w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: “SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej real…