jelonka.co.pl
Konkurs dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłosił konkurs projektów w ramach działania 1.3.,…