jelonka.co.pl
Ponad 56 mln zł na wsparcie dla MŚP na Dolnym Śląsku
Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności pr…